Botenlijst Ned.-Indië

-Zaterdag 3 december 2011 bij de LV-INOG in Wijkcentrum St.Joseph, Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum.

-Zaterdag 2 maart 2013 bij LV-INOG "Landelijke Vereniging Indische Na Oorlogse Generatie" in Wijkcentrum St.Joseph, Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum

-Zondag 14 april 2013 in samenwerking met het Indische Herinneringscentrum "Herinneren en verbinden" in Kunstcentrum Cultura aan de Molenstraat 45 in Ede.

-Zaterdag 18 mei 2013 voor de CAS ( Carpentier Alting Stichting) in het Golden Tulip Hotel in Zoetermeer , alleen voor leden van de CAS

Lezingen

Over deze website en de daaraan voorafgaande onderzoeken in allerlei archieven heb ik een lezing samengesteld.

Deze lezing is bedoeld voor Indische verenigingen zoals Madjoe, Masoek Sadja, Pelita en vele andere Indische organisaties.

De lezing duurt 1 uur en kan ik indien gewenst in 2 delen presenteren

de lezing bestaat uit

- introductie van mijzelf

- aanleiding tot mijn onderzoek

- vaarroute van Ned. Indie naar Nederland

- filmpje van 15 minuten aan boord van de Tegelberg die in april/mei 1946 naar Nederland voer

- overzicht van de archieven die ik onderzocht heb

- overzicht van de literatuur over schepen en repatriering die ik voor mijn onderzoek gebruikt heb

- overzicht van alle schepen die betrokken waren bij de repatriëring/evacuatie

- overzicht van 300.000 namen die ik in een excel sheet heb genoteerd

- korte beschrijving over verstekelingen, overlijden en geboortes aan boord

- kort filmpje over de Atlantis waar 62 baby's tijdens de reis naar Nederland aan boord werden geboren (Ooievaarsvaart)

Indien u belangstelling heeft voor zo'n lezing, neem dan contact met mij op via mijn email surupan51@planet.nl

De eerstvolgende lezingen die ik geef zijn:

19 september 2010 bij Masoek Sadja In Nijmegen

15 October 2010 bij Masoek Sadja in Groningen

28 november 2010 in de Schelf Binnenhof 53 Almelo 14.00 uur

11 december 2010 bij vereniging Budi Santoso in "de Terp" in Zwolle

08 januari 2011 bij LV-INOG Wijk Centrum St.Joseph, Minckelersstraat 71, 1223 LD HILVERSUM

12 februari 2011 bij vereniging Madjoe in Eindhoven

09 maart 2011 bij Stichting Pelita in 't Klokhuis in de Celebesstraat in den Haag

Zondag 13 november 2011 Bronbeek, uitgesteld tot in 2012, nieuwe datum volgt nog.

Dinsdag 14 augustus 2012 in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2, AANVANG 14.00 uur

Zaterdag 2 maart 2013 bij LV-INOG "Landelijke Vereniging Indische Na Oorlogse Generatie"

in Wijkcentrum St.Joseph, Minckelersstraat 71, 1223 LD   Hilversum


Zondag 14 april 2013 met het Indische Herinneringscentrum "Herinneren en verbinden" in Kunstcentrum Cultura aan de Molenstraat 45 in Ede

Zaterdag 18 mei 2013 voor de CAS ( Carpentier Alting Stichting) in het Golden Tulip Hotel in Zoetermeer (alleen voor leden van de CAS)

Vrijdag 26 juni 2015: Masoek Sadja Helmond in de kantine van Veka sportcentrum, Deltaweg 201 Helmond

Vrijdag 18 september 2015: Masoek Sadja Maastricht in buurthuis 't Atrium. Aureliushof 160.  www.buurtcentrumdaalhof.nl