Botenlijst Ned.-Indië
Meewerken

Deze site is niet volledig voor wat betreft de data waarop de schepen hebben gevaren. In de loop van de tijd vinden aanvullingen plaats. Zo ontbreken in de lijsten hier en daar gegevens. Deze heb ik (nog) niet kunnen vinden. Als iemand anders deze gegevens kan aanvullen, dan stel ik dat zeer op prijs.
Niet van alle schepen zijn foto's aanwezig. Als u foto's ter beschikking wilt stellen, dan kunt u die per E-mail opsturen.

Indien u beschkit over passagierslijsten die u aan mij ter beschikking wilt stellen, neem dan contact op en wellicht kan ik naar u toekomen met mijn scanner om de lijst te scannen.

Als u ook nog andere documenten heeft die betrekking hebben op de vaart naar Nederland, zou ik deze ook graag willen ontvangen.
Dit kunnen zijn:

- passagierslijsten

- passagebiljetten

- menukaarten

- dagboeken of uittreksels daarvan

- foto's aan boord van de schepen

- Schilderijen

- foto's van de schepen zelf

- handboek voor passage, boekje wat passagiers bij vertrek kregen uitgereikt

- mededelingen voor passagiers, boekje wat passagiers bij vertrek kregen uitgereikt

- scheepspraet, een boekje wat militairen kregen uitgereikt bij vertrek uit Nederland

- reisverslag van troepentransporten

- enz. enz. enz.

Het Indisch Herinnerings Centrum www.indischherinneringscentrum.nl wat is gevestigd op Bronbeek, is van plan om een "Kenniscentrum Repatriëring" op te zetten.

Ik heb aangegeven dat ik daar mijn medewerking aan zal verlenen en heb mede met anderen een intentieverklaring geschreven om voor het Kenniscentrum fondsen te werven.

Het doel van het Kenniscentrum is om alle gegevens via het internet maar ook in zaal 6 van het Museum beschikbaar te maken voor iedereen.

Privé gegevens die op de passagierslijsten staan, zoals adressen en geboortedata worden niet openbaar gemaakt.

Inmiddels heb ik mijn complete verzameling in kopie overgedragen aan het Indisch Herinnerings Centrum. Zij kunnen dan alvast aan de slag gaan.

Ik blijf uiteraard mijn werk voortzetten en zal er alles aan doen om uw vragen te beantwoorden.

Alle documenten die u mij toestuurt zal ik doorsturen naar het Indische Herinnerings Centrum ten behoeve van het Kenniscentrum Repatriëring.

   

 
Zie voor mijn E-mailadres de contactpagina

Herman van Oosten