Botenlijst Ned.-Indie

Introductie

Op 1 juni 1931 wordt mijn moeder Felice Leonora van Oosten in Bandoeng geboren. Zij wordt in 1943 samen met haar broertje en moeder geïnterneerd in Tjideng.

In mei 1950 leert mijn moeder Jules Koops uit Venlo kennen die politieofficier was in Bandoeng. Na hun kortstondige relatie vertrekt Jules Koops met zijn vrouw en zoon naar Nieuw Guinea.

Mijn moeder vertrekt in october 1950 met de Willem Ruys naar Nederland, alwaar ik op 19 februari 1951 in den Haag wordt geboren. In de jaren '70 leert mijn moeder Pieter Brakkee, een oud KNIL Adjudant, kennen en zij trouwen met elkaar in den Haag in 1976.

Door de situatie in Nieuw Guinea keert Jules Koops in 1962 met zijn vrouw en kinderen terug naar Nederland. Hij kon niet meer aan de slag als politieofficier en is ander werk gaan doen. Veel later is hij wethouder in Oss geworden. Ik heb nooit de gelegenheid en het plezier gehad hem te hebben mogen leren kennen. In juni 1995 kreeg ik een steeds sterker gevoel om op zoek te gaan naar mijn vader. Een paar maanden later kwam ik te weten dat hij eerder dat jaar op 18 februari, de dag voor mijn verjaardag, was overleden.

Ik heb Anneke Schouten, zijn 2e vrouw, regelmatig in Oss bezocht. Zo heb ik mijn vader toch nog een beetje leren kennen Ook heb ik contact gehad met zijn broer Herman Koops uit Eijsden. Een aantal keren heb ik hem in Eijsden opgezocht. Beiden zijn er helaas niet meer.

Met een warm gevoel draag ik dan ook deze website op aan mijn vader en moeder.

In 1996 kreeg ik meer belangstelling voor Ned.Indie, met name voor de schepen die deze mensen hadden vervoerd.

Na jarenlang onderzoek en steun van Henk Beekhuis heb ik uiteindelijk de verzamelde informatie op deze website gezet.

U treft op deze website bootlijsten en passagierslijsten aan.

De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd. Inmiddels heb ik ook vaarten met namenlijsten van militairen die naar Ned. Indie werden getransporteerd vermeld.

De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben.
In passagierslijsten ziet u een kolom "Archief". Als daarin een groene punt staat, bestaat er een archief waar gegevens over deze passagiers te vinden zijn. U kunt dan een email naar mij sturen en ik zal in mijn verzameling kijken of ik de lijst heb. Als dat niet zo is, verwijs ik u door naar een archief.

Op dit moment ben ik bezig om de personen die op passagierslijsten voorkomen, hier in de website in te brengen. Van de ongeveer 300.000 personen die naar Nederland zijn gekomen, heb ik er nu 51382 ingevoerd. Het kan dus zijn, als u naar een bepaalde naam zoekt, deze niet kunt vinden. Ik adviseer u dan ook, mij een email te sturen. Geef dan zoveel mogelijk informatie, zoals familienaam, voornamen, geboortedatum, scheepsnaam, vertrekdatum, enz enz. Mocht u niet precies de datum van aankomst kennen, geef dan een periode in het jaar weer. Denk dan ook aan bijvoorbeeld aan lente, zomer, kerstmis, nieuwjaar, sneeuw, verjaardagen enz. enz.

Herman van Oosten