Botenlijst Ned.-Indië
Meewerken
<>

Deze site is niet volledig voor wat betreft de data waarop de schepen hebben gevaren. In de loop van de tijd vinden aanvullingen plaats. Zo ontbreken in de lijsten hier en daar gegevens. Deze heb ik (nog) niet kunnen vinden. Als iemand anders deze gegevens kan aanvullen, dan stel ik dat zeer op prijs.
Niet van alle schepen zijn foto's aanwezig. Als u foto's ter beschikking wilt stellen, dan kunt u die per E-mail opsturen.

Indien u passagierslijsten heeft, die u aan mij ter beschikking wilt stellen, neem dan contact op en wellicht kan ik naar u toekomen met mijn scanner om de lijst te scannen.

Als u ook nog andere documenten heeft die betrekking hebben op de vaart naar Nederland, zou ik deze ook graag willen ontvangen.
Dit kunnen zijn:

- passagierslijsten

- passagebiljetten

- menukaarten

- dagboeken of uittreksels daarvan

- foto's aan boord van de schepen

- Schilderijen

- foto's van de schepen zelf

- handboek voor passage, boekje wat passagiers bij vertrek kregen uitgereikt

- mededelingen voor passagiers, boekje wat passagiers bij vertrek kregen uitgereikt

- scheepspraet, een boekje wat militairen kregen uitgereikt bij vertrek uit Nederland

- reisverslag van troepentransporten

- enz. enz. enz.

Het Indisch Herinnerings Centrum www.indischherinneringscentrum.nl in den Haag, zet een "Kenniscentrum Repatriëring" op.

Ik heb aangegeven dat ik daar mijn medewerking aan zal verlenen en heb mede met anderen een intentieverklaring geschreven om voor het Kenniscentrum fondsen te werven.

Het doel van het Kenniscentrum is om alle gegevens middels een tafelbeeldscherm inzichtelijk te maken voor iedereen.

In verband met de AGV regeling die in mei 2018 is ingegaan, zal met de privé gegevens die op de passagierslijsten staan zorgvuldig worden omgegaan.

Inmiddels heb ik mijn complete verzameling in kopie overgedragen aan het Indisch Herinnerings Centrum. Zij kunnen dan alvast aan de slag gaan.

Ik blijf uiteraard mijn werk met de website voortzetten en zal er alles aan doen om uw vragen te beantwoorden.

   

 
Zie voor mijn E-mailadres de contactpagina

Herman van Oosten